Boule

Aktuellt från

Boulesektionen

spm-motion.se

Vi spelar Boule året runt !

 

Bouleverksamhet pågår hela året. Under höst, vinter och vår spelar vi inomhus i Boulehallen på Gjutarbacken. Under sommarmånaderna spelar vi utomhus i Gurkparken. Vi är nio pensionärsföreningar som spelar i Boulehallen, och vår förening har speltid måndagar kl: 13:00 – 15:00.

 

Vid otjänligt väder spelar vi inomhus i Boulehallen även sommartid.

 

Vi betalar en avgift om 20:- kr per person och speltillfälle från säsongstarten fram till dess vi kommit upp till 700:- kronor. Sedan spelar vi gratis. I avgiften ingår förutom hyreskostnaden för lokalen även

försäkring samt kaffe och övrig förbrukningsmaterial. Det finns bouleklot att låna. Det behövs ingen anmälan, utan det är bara att komma med och delta.

 

Kontaktpersoner:

 

Kina Johansson 070/239 64 96

Kjell Wiksten 070/346 20 15

Bertil Melin 070/336 39 81