Boule

Aktuellt från

Boulesektionen

spm-motion.se

Vi spelar Boule året runt !


Bouleverksamhet pågår hela året. Under höst, vinter och vår spelar vi inomhus i Boulehallen på Gjutarbacken. Under sommarmånaderna spelar vi utomhus i Gurkparken. Vi är nio pensionärsföreningar som spelar i Boulehallen, och vår förening har speltid måndagar kl: 13:00 – 15:00.
Vid otjänligt väder spelar vi inomhus i Boulehallen även sommartid.


Boulen har nu fått ett eget bankkonto under SPM-Motion. Inbetalning ska från och med 2020-01-01 ske till konto:5418-6135. Betalning våren 2020 ska ske senast 2020-03-15 till ovanstående konto. 800:- kr per förening som har en speltid i veckan. 1600:- kr för de föreningar som har två speltider. Dessa kostnader gäller per säsong.

Är man 10 st i en förening och spelar en gång per vecka så blir kostnaden per person 80 kronor

 

Utomhusbanor för boulespel: Nu har kommunen byggt tre nya boulebanor i Gurkparken. Banorna finns närmare Cityhuset, och har markfasta bänk/bord på grusunderlag för att underlätta gräsklippningen. 
Kontaktpersoner:


Tommy Ström 070/652 39 33

Yvonne Johansson 070/836 83 07


När det gäller bokningar och nycklar

Ann Bäckström 072/5001855